Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Επιτόκια Καταθέσεων από 01/04/2005

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι τα επιτόκια καταθέσεων από 01-04-2005 είναι τα εξής:

Οι Ταμιευτήριο , κλιμακούμενο επιτόκιο:

 • Από 0,01 έως 300€ 0,25%
 • Από 300,01 έως 5.000€ 1,25%
 • Από 5.000,01 έως 50.000€ 1,50%
 • Από 50.000,01 έως 100.000€ 1,65%
 • Από 100.000€ και άνω 2,10%
  Το επιτόκιο εφαρμόζεται για όλο το ποσό.

Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου: 1,50%

Προνομιακός Τρεχούμενος Αυξημένου Επιτοκίου:

 • Για κατάθεση με μέσο υπόλοιπο 5.000€, επιτόκιο 1,25%
 • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 5.000,01 έως 50.000€, επιτόκιο 1,75%
 • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 50.000,01 έως 100.000€, επιτόκιο 2,00%
 • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 100.000,01 έως 300.000€, επιτόκιο 3,00%
 • Για το τμήμα του μέσου υπολοίπου άνω των 300.000,01€, επιτόκιο 2,60%

Τρεχούμενος: 0,50%

Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου: έως 2,40%

Προθεσμίας: έως 2,55% διαπραγματεύσιμο

EARLY PROFIT, προθεσμίας με προκαταβολή τόκων έως 2,51%

MONTHLY PROFIT, προθεσμίας με μηνιαία καταβολή τόκων έως 2,89%

MULTI PROFIT, συνδυασμός μηνιαίας και 3μηνης προθεσμιακής κατάθεσης με απόδοση έως 4,00% και 2,5% αντίστοιχα. Επίσης συνδυασμός 2μηνης με 6μηνη ή 12μηνη ή 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση με αποδόσεις έως 5,00% και 2,60% αντίστοιχα

CHOICE PROFIT, συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και αμοιβαίων κεφαλαίων, με απόδοση προθεσμίας έως 10%

REPOS: διαπραγματεύσιμο

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα