Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(άρθρο 11 και 1 του Ν.2472/1997 και Απόφαση 134/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, (Τ.Κ. 106 72), (στο εξής «Τράπεζα») προέβη σε τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου (καταγγελμένων μέχρι την 31-03-2017 και 20 ληξιπρόθεσμων για τα οποία είχαν ληφθεί αποφάσεις καταγγελίας με ημερομηνία 31-03-2017) δανείων της και πιστώσεων κατ’ εφαρμογή του Ν. 3.156/2003 στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «ARTEMIS SECURITISATION S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (στο εξής «SPV S.A.»).

Περισσότερα...

Η Attica Bank, προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους κατόχους των πιστωτικών καρτών Attica Card VISA να εξοφλήσουν εφάπαξ ή σε έως και 12 άτοκες δόσεις, τις εξής οφειλές:

Περισσότερα...

Attica Bank: Συνεργασία με Συνεταιριστικές Τράπεζες


Η Attica Bank, ξεκινάει μια νέα συνεργασία με όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες διαχείρισης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, καθώς είναι  Principal Member στους διεθνείς οργανισμούς Visa και MasterCard.

Επίσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και κατ’ επέκταση με τους πελάτες τους, η Attica Bank θα τους παρέχει εφεξής υπηρεσίες ενδιάμεσου τηλεπικοινωνιακού κόμβου για τα  δίκτυα  των ATM και POS καθώς και υπηρεσίες διασύνδεσης με τα συστήματα της ΔΙΑΣ και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, στηρίζοντας ουσιαστικά τις εργασίες τους.

 

Γραφείο Τύπου 
Attica Bank

Από 31/01/2017 οι κάτοχοι όλων των τύπων καρτών της Attica Bank (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων) μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές των λογαριασμών της ΔΕΗ:
•    μέσω των φυσικών τερματικών – POS που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΗ,
•    μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ με την υπηρεσία e-POS* (https://epos.dias.com.gr/emerchant/dei-paybill/input.html).

Εξακολουθούν παράλληλα να ισχύουν, τόσο η δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού μέσω του e-banking site της Τράπεζας, όσο και μέσω του δικτύου όλων των καταστημάτων της Attica Bank.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


* Σημειώνεται ότι η πληρωμή μέσω της υπηρεσίας e-Pos δεν υποστηρίζεται μόνο για τους κατόχους Attica Debit Me Visa