Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ έκλεισε τα 15 χρόνια από την ίδρυση της και το γιόρτασε στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος με τους πελάτες, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους φίλους της από ολόκληρο τον κλάδο.
Η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ ιδρύθηκε το 2001 και διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ σε επτά Αμοιβαία Κεφάλαια και χαρτοφυλάκια φυσικών και νομικών προσώπων.

Περισσότερα...

Η Attica Bank σας ενημερώνει ότι, το δίκτυο ΑΤΜ, η υπηρεσία e-banking, το web site της Τράπεζας καθώς και το δίκτυο αποδοχής τερματικών συσκευών POS, δεν θα είναι διαθέσιμα καθώς θα υπάρξουν κάποιες λειτουργίες αναβάθμισης από το Σάββατο 02/04/2016 και ώρα 23:00 έως την Κυριακή 03/04/2016 και ώρα 07:00.

 

                                           ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους και προωθούν στην αγορά νέα προϊόντα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εμπόρων και της Ελληνικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται η συνεργασία της Attica Bank με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στον τομέα της λειτουργίας κοινού δικτύου POS για τις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Η κίνηση αυτή συμπληρώνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της Attica Bank και των 9 Συνεταιριστικών Τραπεζών στον τομέα της λειτουργίας κοινού δικτύου ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) Πανελλαδικά, στοχεύοντας στην παροχή προηγμένων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσα από ένα κοινό, εκτεταμένο και διαρκώς διερευνώμενο δίκτυο εξυπηρέτησης.


                                    Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία -
                                    Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 22/2/2016, o κ. Αντώνιος Φραντζέσκος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Υπόλοιπης Ελλάδος της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 2.000 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 174 ευρώ.


                                             ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ