Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Με βαθιά θλίψη ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Attica Bank πληροφορήθηκαν τον αιφνίδιο θάνατο του Γενικού Διευθυντή της Χρήστου Καλαμπόκη.

Ο Γενικός Διευθυντής Θυγατρικών Εταιρειών της Attica Bank ATE, Χρήστος Βασιλείου Καλαμπόκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με master στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE.

Περισσότερα...

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3340/2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.6. του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α., σε εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση της 21-12-2010) και μετά τις αλλαγές που αυτές επιφέρουν στο Οργανόγραμμα της Τράπεζας, η Attica Bank γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τις παρακάτω τοποθετήσεις διευθυντικών στελεχών:

Περισσότερα...

Ειδικά σχεδιασμένο για τους πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μέλη ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, το νέο καταναλωτικό δάνειο Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών, προσφέρεται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και μονιμότερων αναγκών, όπως εξοπλισμός γραφείου, αγορά ειδικών μηχανημάτων μέτρησης, αγορά λογισμικού κ.ο.κ.

Περισσότερα...

Η Attica Bank, στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου για τη ρύθμιση της αλλαγής χρήσης χώρων, σχεδίασε και προσφέρει στους Ιδιώτες ένα νέο δανειακό προϊόν για την τακτοποίηση τυχόν πολεοδομικών παρεμβάσεων.

Περισσότερα...

Η Attica Bank, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης τραπεζικών λύσεων, δημιούργησε το νέο δάνειο «Attica Οικοενέργεια», μέσω του οποίου οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν στην ταράτσα ή την στέγη του σπιτιού τους ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα.

Περισσότερα...

Η ATTICA BANK, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσής της, ενημερώνει την πελατεία της ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού της συστήματος, οι οποίες εκτελούνται το τελευταίο διάστημα.
Η αναβάθμιση κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της περαιτέρω βελτίωσης της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ανάπτυξης της Τράπεζας σε νέους τομείς.
Οι εργασίες προχωρούν και ολοκληρώνονται με επιτυχία.
Η ATTICA BANK ευχαριστεί τους πελάτες της για την κατανόηση που επέδειξαν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των έργων της αναβάθμισης, η οποία οδήγησε σε προσωρινές δυσλειτουργίες του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα