Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid -19, σας ενημερώνουμε ότι, για την είσοδό σας στα καταστήματα της Attica Bank απαιτείται:

  • Eπίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή νόσησης (που θα φέρουν QR Code) και νομίμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (το πιστοποιητικό νόσησης θα πρέπει  να έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών)  ή
  • Επίδειξη αρνητικού μοριακού (PCR) ή αρνητικού test και νομίμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το μεν PCR εντός 72 ωρών το δε rapid test εντός 48 ωρών, πριν την είσοδό σας στο παρόν κτήριο και να φέρουν QR Code.
  • Χρήση μάσκας ατομικής προστασίας και η απολύμανση των χεριών με τα αντισηπτικά που βρίσκονται στον χώρο της εισόδου. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για την είσοδό σας στο Κατάστημα και καθ΄όλη την παραμονή σας σ΄αυτό. Από την εν λόγω υποχρέωση (χρήσης μάσκας) εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα.
  • Tήρηση αποστάσεων ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών εντός του Καταστήματος (ένας πελάτης ανά 2τ.μ). Σε περίπτωση που εντός του Καταστήματος βρίσκονται περισσότεροι πελάτες οι εισερχόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων της Τράπεζας.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι έγκυοι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

 

 Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 03.11.2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και ανάλυση από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, «AXIA Ventures Group Ltd» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο γραφείο Ποταμίτης – Βεκρής των δεσμευτικών προσφορών των ιδιωτών επενδυτών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχιστούν δια των συμβούλων οι συζητήσεις με τους εν λόγω ιδιώτες επενδυτές με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του που ορίστηκε για τις 05.11.2021, αφού εξετάσει συνολικά τις εναλλακτικές δυνατότητες για την άντληση νέων κεφαλαίων, να αποφασίσει τους βέλτιστους για την Τράπεζα όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Attica Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με επόμενες ανακοινώσεις της.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, χτες 25.10.2021 έληξε η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Η Τράπεζα έλαβε προσφορές από όλους τους υποψήφιους επενδυτές που είχαν υποβάλλει μη δεσμευτικές προσφορές και σε συνεργασία με τους συμβούλους της θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σε συνέχεια της 19.10.2021 ανακοίνωσης  και της από 20.10.2021 ληφθείσας σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι  το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) διαμορφώνεται πλέον σε 14,7% από 46,3%, κατόπιν της εισαγωγής των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της από 20.10.2021 ληφθείσας σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του e-ΕΦΚΑ, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο e-EFKA διαμορφώνεται πλέον σε 10,3% από 32,5%.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Σε συνέχεια της 19.10.2021 ανακοίνωσης και της από 20.10.2021, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν.3864/2010, σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ διαμορφώνεται σε 68,2%, κατόπιν της εισαγωγής των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα