Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το α΄ εξάμηνο του 2021, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2021»): https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2021

 

 Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου  2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων της 25ης Αυγούστου 2021, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 27/04/2021 και της 14/05/2021 και αναφορικά με την τιτλοποίηση «Ωμέγα», ότι ολοκληρώθηκε σήμερα  η πώληση  του 69% των μετοχών της Thea Artemis Financial Solutions (TAFS), εκ των οποίων 49% ιδιοκτησίας της εταιρείας DDM AG και 20% της Attica Bank, σε εταιρεία της Ellington Solutions S.A. που είχε καταστεί προτιμητέος επενδυτής, στο πλαίσιο πραγματοποίησης σχετικής διαδικασίας προσφορών.

Από την ανωτέρω συναλλαγή, το κέρδος για την Τράπεζα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ. Η επίδραση της συναλλαγής αυτής στην χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Τράπεζας, θα απεικονιστεί στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2021.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επωφελούς αυτής συναλλαγής, η Attica Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο και τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης «Ωμέγα».

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2021 της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά στις 25 Αυγούστου 2021. Παράλληλα, κατά την 25η Αυγούστου 2021, θα διεξαχθεί και ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2021 καθώς και η δημοσιοποίηση της εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων για την ίδια χρήση.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα