Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου  2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων της 25ης Αυγούστου 2021, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 27/04/2021 και της 14/05/2021 και αναφορικά με την τιτλοποίηση «Ωμέγα», ότι ολοκληρώθηκε σήμερα  η πώληση  του 69% των μετοχών της Thea Artemis Financial Solutions (TAFS), εκ των οποίων 49% ιδιοκτησίας της εταιρείας DDM AG και 20% της Attica Bank, σε εταιρεία της Ellington Solutions S.A. που είχε καταστεί προτιμητέος επενδυτής, στο πλαίσιο πραγματοποίησης σχετικής διαδικασίας προσφορών.

Από την ανωτέρω συναλλαγή, το κέρδος για την Τράπεζα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ. Η επίδραση της συναλλαγής αυτής στην χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Τράπεζας, θα απεικονιστεί στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2021.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επωφελούς αυτής συναλλαγής, η Attica Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο και τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης «Ωμέγα».

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2021 της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά στις 25 Αυγούστου 2021. Παράλληλα, κατά την 25η Αυγούστου 2021, θα διεξαχθεί και ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2021 καθώς και η δημοσιοποίηση της εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων για την ίδια χρήση.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank στηρίζει έμπρακτα τους πληγέντες, Ιδιώτες και Επιχειρηματίες στις περιοχές της χώρας μας που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές και προχωράει στην υλοποίηση ειδικών ρυθμίσεων και διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν.

Αναλυτικά, η Τράπεζα συντάσσεται με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και παρέχει άμεσα στους ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες της οι οποίοι έχουν κατοικία ή και επιχείρηση στις πληγείσες περιοχές και έχουν υποστεί ζημίες, τη δυνατότητα αναστολής 6 μηνών στην πληρωμή ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Τράπεζα θα απέχει από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επιπρόσθετα, παρέχονται εξειδικευμένα στεγαστικά ή/και καταναλωτικά δάνεια με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο για εργασίες αποκατάστασης.

Η Attica Bank εκφράζει τη συμπαράστασή της σε όσους δοκιμάστηκαν από τις απώλειες της τεράστιας αυτής καταστροφής και θα συνεχίσει σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους φορείς να στηρίζει τους πληγέντες με πρωτοβουλίες και δράσεις αλλά και να συμβάλλει σε προγράμματα πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω ειδικές ρυθμίσεις  θα πρέπει να απευθυνθούν στα Καταστήματα της Attica Bank, τα οποία θα υποδέχονται τα αιτήματα τους  μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα