Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της χρηματιστηριακής ανακοίνωσης της 12ης Αυγούστου 2021, ολοκληρώθηκε σήμερα 16.08.2021, η έκδοση 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα άυλων τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Η Attica Bank θα ενημερώνει τους δικαιούχους μετόχους και το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω βήμα της διαδικασίας που σχετίζεται με τους εν λόγω τίτλους.

 

 ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12.08.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:

  • Διαπίστωσε, το σχηματισμό του -κατά τις προβλέψεις του νόμου- ειδικού αποθεματικού, ύψους €151.854.439,86 και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Αποφάσισε την έκδοση, στις 16.08.2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι τίτλοι θα προσφερθούν μέσω του δικαιώματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας, μετά θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.
  • Αποφάσισε ότι, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021 με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021 ενώ παρείχε, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς σε υφιστάμενους μετόχους και τρίτους.

Η Τράπεζα  θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 07ης Ιουλίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης).

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, η Τράπεζα κατά την 06.08.2021 ανακοινώνει ότι προχώρησε στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, ήτοι €151.854.439,86 ευρώ.

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, συνεχίζει να υλοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και τα σχετικά άρθρα της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 και θα επανέλθει με νεότερη χρηματιστηριακή ανακοίνωση για την πρόοδο της ανωτέρω διαδικασίας.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 9η Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε, κατόπιν εξουσιοδότησης που έλαβε από τους μετόχους της Τράπεζας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07-07-2021, όπως η Τράπεζα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από €120 εκατ. έως €240 εκατ. ευρώ εντός του 2021, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Σε συνέχεια της εξυγίανσης του Ισολογισμού της Τράπεζας με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 31 Δεκεμβρίου 2020, η Διοίκηση της Τράπεζας προχωρά σε αναπτυξιακή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Στόχος της αύξησης αυτής, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023 που - μεταξύ των άλλων - προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά € 2 δισ. περίπου και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ταχεία αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε βαθμό που να υποστηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άμεση πρόσληψη συμβούλων για τα θέματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε συνεργασία με τους οποίους θα εξειδικευθούν οι όροι της αύξησης, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ο τρόπος κάλυψης, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, και τα λοιπά αναγκαία κατά το νόμο στοιχεία, οπότε και το θέμα θα εισαχθεί εκ νέου προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει σχετικά το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων και την πρόοδο της διαδικασίας.

 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

H Attica Bank πραγματοποίησε σήμερα την ετήσια τακτική της Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί σταθμό για την περαιτέρω πορεία της, καθώς η Τράπεζα αφήνει πίσω της οριστικά τα προβλήματα του παρελθόντος, ολοκληρώνει την πλήρη εξυγίανσή της και μέσω συγκεκριμένων ενεργειών που περιλαμβάνονται στο τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο, αλλάζει κυριολεκτικά σελίδα, ανακτώντας πλήρως την εμπιστοσύνη του καταθετικού και καταναλωτικού κοινού και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, θέτοντας την Τράπεζα σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Οι μέτοχοι της τράπεζας ενέκριναν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν στην ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.         

Διαβάστε αποσπάσματα ομιλιών του Προέδρου Κων/νου Μακέδου, του Διευθύνοντος Συμβούλου Θεόδωρου Πανταλάκη, του αναπληρωτή Διευθύνοντος  Συμβούλου Ιωάννη Τσακιράκη και του CFO Nίκου Κουτσογιάννη, εδώ.

Αναζήτηση στα Νέα