Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, ανακοινώνει τα εξής.
Η Attica Bank έχει υλοποιήσει τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της, μεταβίβασε δε σε εταιρεία συμφερόντων επενδυτή που επελέγη ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό ένα εκ των ομολόγων που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή (Artemis Project). Η διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου έχει ανατεθεί στην εταιρεία του ν.4354/2015 με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στην οποία η Τράπεζα κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου.
H Attica Bank και η Διοίκησή της δεν έχουν ζητήσει τις υπηρεσίες οιουδήποτε συμβούλου και δεν υπεισέρχονται σε σχέσεις που αφορούν τους λοιπούς ομολογιούχους ή μετόχους της εταιρείας που έχει τη διαχείριση με τρίτα πρόσωπα (επενδυτές), σχέσεις οι οποίες τίθενται και υπό τις επιταγές του νομοκανονιστικού πλαισίου.
Η Attica Bank ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί όλα τα ίδια δικαιώματα της, νόμιμα και συμβατικά, ως ομολογιούχος και μέτοχος του διαχειριστή, όπως προβλέπεται στις επιμέρους συμφωνίες της τιτλοποίησης και το νόμο, για την προστασία των συμφερόντων της.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το εννεάμηνο του 2018, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2018»):
https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2018

 

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

H Attica Bank ανακοινώνει ότι, η δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2018, η ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2018 καθώς και η δημοσιοποίηση της εταιρικής παρουσίασης Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2018 δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 όπως αρχικώς είχαν ανακοινωθεί, αλλά την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στο call center της Attica Bank, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2019, μεταξύ των ωρών 23:00 – 00:00, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3669000 και 801-11-5090.
Στην περίπτωση αυτή, για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-3669600
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα