Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Αγαπητοί πελάτες,

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το προσωρινό μέτρο της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, λαμβάνει παράταση.

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, μέλος της οποίας είναι και η Attica Bank, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.

Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤ https://hba.gr/Media/Details/432

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στηρίζουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο συγχρηματοδοτούμενο Υπο-πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και παρέχουν δάνεια με επιδότηση επιτοκίου μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Με έναρξη υποβολής αιτήσεων από 28/04/2020, το Υπο-πρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την επιδότηση κατά 100% του επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα 2 πρώτα χρόνια.

Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκή τιμολόγηση και για το υπόλοιπο διάστημα της διάρκειας του δανείου, καθώς το 40% κάθε χρηματοδότησης που προέρχεται από Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ.

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι όλες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου έχουν υποστεί περιορισμό ή αναστολή της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας COVID- 19.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Υπο-προγράμματος είναι τα παρακάτω:

 • αφορά σε επιχειρήσεις που κατά την υποβολή αίτησης λήψης του δανείου διαθέτoυν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • 100% επιδότηση του επιτοκίου από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με βασικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα 2 αυτά έτη.
 • ποσά δανείου έως €500.000, με εξόφληση από 24 έως 60 µήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 µήνες

Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια ο πελάτης, μετά από επικοινωνία στην ειδική τηλεφωνική γραμμή της τράπεζας 210 3667104 αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο 2103669000 και 2103669600 μπορεί να προσέλθει στην Attica Bank.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ/Covid-19», μπορείτε να απευθυνθείτε και σε ένα από τα Καταστήματα του δικτύου της Attica Bank

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το έτος 2019, περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019, η οποία έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2019»):

 https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2019 

 

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020:

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 

 • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2019 και Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2019.
 • Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2019.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2020 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2020.
 • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2020.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2020 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
 • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2020.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2020 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2020.
 • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2020.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα