Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

H Attica Bank και τα άλλα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο πλαίσιο της διαρκούς συνδρομής τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, αυξάνουν από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου και έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έναντι 25 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους επόμενους δυο μήνες και εκτιμάται ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήρια καυσίμων και φαρμακεία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο της χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτας. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται σημαντικά η φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS. 

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να παραδίδεται η κάρτα πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.
Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευσή τους, παρακολουθούν τις εξελίξεις και επικαιροποιούν συνεχώς τα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών τους.

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας με υποβολή προσφορών και σε εκτέλεση των από 26.09.2019 και 29.01.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπεγράφη σήμερα σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΠΑΘ 247/1/14.11.2017, 260/1/13.2.2018), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για την ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συνολικού ποσού περίπου € 435 εκ Ευρώ, το οποίο παραμένει στα βιβλία της Τράπεζας.
Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. Στον ενδιάμεσο χρόνο θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες μετάπτωσης της διαχείρισης και ενημέρωσης.
Η συμφωνία αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας για την καλύτερη διαχείριση και εν τέλει περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνέχεια των δύο τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων της, με έμφαση στη διοχέτευση ρευστότητας και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική αγορά στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

ΑΤTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης μας για την προστασία όλων μας, εργαζομένων και πελατών, και σε πλήρη συνάφεια με τις οδηγίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του ιού COVID-19 , συνίσταται ως αναγκαία η πλήρης αξιοποίηση τόσο των χρεωστικών καρτών για τις αγορές από εμπορικές επιχειρήσεις και τις συναλλαγές σας από το δίκτυο ΑΤΜ, όσο και των ψηφιακών δικτύων e-banking και mobile banking της τράπεζας μας καθώς από σήμερα, Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιούνται στο δίκτυο καταστημάτων μας, με φυσική παρουσία, οι ακόλουθες συναλλαγές.:

1. Αναλήψεις μετρητών έως €400, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.
2. Καταθέσεις μετρητών έως €1.000, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.
3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ.) θα εξοφλούνται μέσω του Attica e-banking και Attica Mobile banking.
4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) θα πραγματοποιείται μέσω Attica e-banking και Attica Mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Όλοι εμείς στην Attica Bank, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την τρέχουσα κατάσταση και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται καθημερινά από πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, κράτη και φορείς για τον περιορισμό του COVID-19.

Σε αυτή την κοινή προσπάθεια στεκόμαστε αρωγοί. Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας και των πελατών μας, με μέτρα που σταματούν την εξάπλωση του ιού COVID-19 παραμένει η υψηλότερη προτεραιότητα μας και σταθερή επιδίωξή μας αυτήν την περίοδο.

Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα πρόληψης, βάσει ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων, με σκοπό τη διασφάλιση όλων μας πελατών και εργαζόμενων αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τόσο μέσα από το δίκτυο καταστημάτων μας όσο και των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης (ATM, Ε-banking, Mobile banking)

Σε αυτά τα πλαίσια συστάθηκε Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για τον Covid-19 η οποία είναι συνολικά υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, (Ε.Ο.Δ.Υ.) και έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης με αυστηρές οδηγίες και διαδικασίες, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται ενώ ήδη εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα προληπτικής προστασίας:

 

Περισσότερα...

Η Attica Bank επικαιροποίησε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Για να δείτε τους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πατήστε εδώ, ή επισκεφτείτε κάποιο από τα Καταστήματα του δικτύου μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχει η Attica Bank, είναι διαθέσιμη, μέσω του ψηφιακού καναλιού ATTICA DIGITAL, η δυνατότητα online αίτησης έκδοσης Χρεωστικών και Προπληρωμένων καρτών μέσω του e-banking της Attica Bank.
Εύκολα, γρήγορα και από όποιο σημείο βρίσκεστε, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση της Χρεωστικής Κάρτας attica Debit Visa και attica Debit Mastercard, είτε της προπληρωμένης κάρτα attica Prepaid Visa και να την παραλάβετε από όποιο κατάστημα Attica Bank σας εξυπηρετεί.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο καταχώρησης της αίτησης στο digital site της Attica Bank https://digital.atticabank.gr ακολουθώντας τη διαδρομή «e-banking/Οδηγίες Χρήσης για Ιδιώτες/Οδηγίες Χρήσης Attica e-banking» .

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα