Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σε συνέχεια της 19.10.2021 ανακοίνωσης και της από 20.10.2021, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν.3864/2010, σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ διαμορφώνεται σε 68,2%, κατόπιν της εισαγωγής των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 

Ενημερώνουμε το κοινό ότι, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών τεχνικής αναβάθμισης κατά το διάστημα: Παρασκευή 22/10 22:30 - Σάββατο 23/10 07:00, οι υπηρεσίες Attica e-banking & Attica Mobile δε θα είναι διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Επιπλέον για το διάστημα Σάββατο 23/10/2021 00:00 – 02:00 δε θα είναι διαθέσιμο λόγω τεχνικών εργασιών και το Corporate site της Attica Bank www.atticabank.gr

 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Αναζήτηση στα Νέα