Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ο Πρόεδρος της Attica Bank κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης και στελέχη της Τράπεζας αναχωρούν τη Δευτέρα 22.01.2018 για Παρίσι  και Λονδίνο προκειμένου να συναντήσουν ξένους επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στη 2η Τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα θα ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις με υφιστάμενους και νέους επενδυτές του εσωτερικού.

Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Attica Bank: Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017, για την οποία ενημερώθηκε  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 22.12.2017, η Τράπεζα υλοποίησε την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003 μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων συνολικού ποσού περίπου ευρώ 700, 5 εκατ. στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ABS METEXELIXIS S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μεταβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 343,25 εκ. Ευρώ (Senior Note) και ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 357,25 εκ. Ευρώ (Junior Note), τα δε δύο αυτά ομόλογα προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.

                                                       ATTICA BANK
                                        ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα