Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Για την διευκόλυνση των πελατών μας (εκδοτών επιταγών) θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Εάν η επιχείρηση σας ή η δραστηριότητα σας εμπίπτει στους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί και διαβιβαστεί στην Attica Bank από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και επιθυμείτε να υπαχθείτε στην ρύθμιση αναστολής προθεσμιών λήξης εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών σας (με ημερομηνία πληρωμής από την 18/11/2020-31/12/2020) κατά 75 ημέρες, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας.
Το κατάστημα θα σας καθοδηγήσει υπεύθυνα για την συμπλήρωση «Δήλωσης-Ένταξης» της επιχείρησης σας στην προστασία αναστολής προθεσμιών λήξης, πληρωμής των επιταγών σας, η οποία θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και παραληφθεί από το κατάστημα συνεργασίας σας μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2020.

Την «Δήλωση-Ένταξη» μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά (e mail) είτε να την προσκομίσετε στο κατάστημα.
Μετά αυτή την καταληκτική ημερομηνία (07/12/2020) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή «Δήλωσης-Ένταξης», και συνακόλουθα από την 8η Δεκεμβρίου 2020 οι επιταγές θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

H Attica Bank εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον οργανισμό The Tipping Point, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του προγράμματος σε 12 σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται και παρέχει τις υπηρεσίες της.
Μαθητές από Ιωάννινα, Καλαμάτα, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Πύργο, Ρόδο, Ηράκλειο, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Χανιά και Χίο, μέσω live ομαδικών τηλεδιασκέψεων ή/και ασύγχρονων ερωτήσεων-απαντήσεων, έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με επαγγελματίες (μέντορες) από όλο τον κόσμο προκειμένου να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα τους, καθώς και να εμπνευστούν για τα πρώτα τους επαγγελματικά και ακαδημαϊκά βήματα.
Μέσω του Tipping Point, οι μαθητές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας, ενημερώνονται για πολλαπλά επαγγέλματα ή ειδικότητες που επιθυμούν, ενώ παράλληλα καλλιεργούν σημαντικές δεξιότητες στο πλαίσιο της συζήτησης τους με τους μέντορες, όπως είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η συνεργασία.
Επιπλέον, η συνεργασία της Attica Bank με το Tipping Point διευρύνεται, καθώς στελέχη της Τράπεζας θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα, προκειμένου να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους από την επαγγελματική τους πορεία και καθημερινότητα με μαθητές από όλη την Ελλάδα.


Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

H Attica Bank ενημερώνει ότι, η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2020 καθώς και η δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2020 της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθούν στις 26 Νοεμβρίου 2020, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

 

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο  κατά τη σημερινή του συνεδρίαση 10 Νοεμβρίου 2020,  σε συνέχεια της παραίτησης του Προέδρου Δ.Σ. και μη εκτελεστικού μέλους, κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, εξέλεξε νέο Πρόεδρο Δ.Σ. τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, Αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

 

 1. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 2. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 5. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 6. Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 7. Γεώργιος Δουκίδης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 8. Ελένη Κολιοπούλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 9. Χαρίτων Κυριαζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 10. Ανδρέας Ταπραντζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 11. Αικατερίνη Ονουφριάδου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

 

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει καθοριστεί με την από 02-09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, ήτοι τριετής.

 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Attica Bank προς το ΧΑ 16/9/2020, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Με την νέα δομή, η Τράπεζα προέβη σε τακτοποίηση της συναλλαγής Artemis ώστε αυτή να ακολουθεί το από 1.1.2020 νέο εποπτικό πλαίσιο που διέπει τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων / ανοιγμάτων (εφεξής «ΜΕΑ»). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα Mezzanine note ονομαστικής αξίας € 38 εκατ.

Περαιτέρω, η αναδιοργάνωση ρυθμίζει τις ροές των μερών / ομολογιούχων της συναλλαγής Artemis, καθώς και τις αμοιβές του Servicer, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή των μελλοντικών ταμειοροών από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, με εμπροσθοβαρή για την Τράπεζα εισπραξιμότητα, δίχως η αναδιοργάνωση να επηρεάζει το εκτιμώμενο συνολικό ποσό εισπράξεων από το χαρτοφυλάκιο Artemis.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω αλλαγές προσδίδουν βελτιωμένες αποτιμήσεις στα ομόλογα, οι οποίες θα ποσοτικοποιηθούν κατά την διάρκεια ζωής της τιτλοποίησης. Η οριστική αποτύπωση της αναδιοργάνωσης των ομολόγων του Artemis, θα απεικονιστεί στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της εκλογής νέας τετραμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 2α Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της την 3η Σεπτεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ.Δημήτρη Τζαννίνη.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

 1. Δημήτρης Τζαννίνης, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, Πρόεδρος.
 2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, Μέλος.
 3. Αλέξιος Πελέκης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.
 4. Ελένη Κολιοπούλου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα