Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

- Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 και Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2018.
- Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2018.

 

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2019.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2019.

 

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2019.

 

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2019.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2019.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκλογή νέου Προέδρου και ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα

Κατά τη σημερινή, 26 Μαρτίου τρέχοντος έτους, συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA BANK A.T.E. εξέλεξε νέο, μη εκτελεστικό Πρόεδρο αυτού τον κ. Γεώργιο Μιχελή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Π. Ρουμελιώτη. Στην ίδια συνεδρίαση, έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, που έχει ως εξής :

1. Γεώργιος Μιχελής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
2. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Αθανάσιος Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Χαράλαμπος Μπριλάκης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Γεώργιος Παναγιώτου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Γεώργιος Βλαχάκης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
8. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
9. Δημήτριος Τζαννίνης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
10. Αθανάσιος Σταθόπουλος, (Μη εκτελεστικό μέλος)
11. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, (Μη εκτελεστικό μέλος)
12. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)


ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα