Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν.2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.12.2002 καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 ακινήτου της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής από 11/11/2002 αναδιαρθρώνει τα επιτόκια των Καταθέσεών της τα οποία προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ανάλογα με τη μορφή, το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

Περισσότερα...

H Τράπεζα Αττικής συμμετέχει στη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ' ΚΠΣ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Τουριστικών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Τράπεζα Αττικής θα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία:

  • Ολοκληρωμένη ενημέρωση από ειδική ομάδα στελεχών
  • Άμεση εξέταση των επενδυτικών προτάσεων
  • Κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης με μακροπρόθεσμα δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
  • Δυνατότητα προχρηματοδότησης της αναλογούσας επιδότησης
  • Εξέταση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι από 30/9/2002 εφαρμόζει τον Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς για τα Στεγαστικά Δάνεια, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την υιοθέτηση του κώδικα, η Τράπεζα Αττικής εναρμονίζεται πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσομένους να έχουν διαφανή και πλήρη ενημέρωση, ώστε να επιλέγουν το πλέον κατάλληλο γι αυτούς Στεγαστικό Δάνειο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα