Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αύξηση μεγεθών, μείωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων, το 9μηνο 2004.

Κατά το 9μηνο 2004, όπως και το Α΄ εξάμηνο, η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η μείωση των τελικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Ένα νέο καταναλωτικό δάνειο, το "ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΟΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ" δημιούργησε και προσφέρει η Τράπεζα Αττικής. Το δάνειο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται από την Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» ότι στις 12 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Τράπεζας που εκπροσώπησαν 67.707.316 μετοχές επί συνόλου 84.194.610 ή ποσοστό 80,418 % του κατεβλημένου μετοχικού της Κεφαλαίου, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Περισσότερα...

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των οργανικών εσόδων της Τράπεζας, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η απόφαση της νέας Διοίκησης για ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των προβλέψεων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο 2004.

Περισσότερα...

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 17/06/2004, ο νέος Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής κ. Αναστάσιος Κουμπλής αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα