Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Το Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στη συνεδρίασή του στις 2 Ιουνίου 2006 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Α) Ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 14 Ιουνίου 2006 και απεφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στις 28 Ιουνίου 2006. Η σχετική πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση θα δημοσιευθεί κατά νόμο.

Β) Μετά από την αιφνίδια απώλεια του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Κουμπλή, εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Τρύφωνα Κολλίντζα ο οποίος κατέχει παράλληλα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Περισσότερα...

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2 ης Ιουνίου 2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 :00 στην Αθήνα στην αίθουσα SILK ROOM του Πολυχώρου Πολιτισμού "ΑΘΗΝΑΪΣ" ,οδός Καστοριάς 34-36(Βοτανικός).

Περισσότερα...

Τον εκλιπόντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. Αναστάσιο Κουμπλή αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μπουζιάκας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε επικείμενη άμεση συνεδρίασή του θα εκλέξει νέο Πρόεδρο αυτού.

Την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Τρύφων Κολλίντζας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπ΄ αριθ. 937 και 938 του 2004 πρακτικά αυτού.

Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Αττικής πληροφορήθηκαν τον αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου της, Αναστάσιου Κουμπλή.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. Αναστάσιος Ιωάννου Κουμπλής γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέστη διπλωματούχος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23 ης Μαΐου 2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα SILK ROOM του Πολυχώρου Πολιτισμού «ΑΘΗΝΑΪΣ», οδός Καστοριάς 34-36, (Βοτανικός), Αθήνα.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα