Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αναπροσαρμόζει ορισμένες κατηγορίες επιτοκίων χορηγήσεων, από 14/4/2008,
διατηρώντας αμετάβλητα όλα τα επιτόκια στεγαστικών δανείων.

Η Attica Bank εξακολουθεί να προσφέρει τα πλέον ανταγωνιστικά επιτόκια τόσο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως όσο και στους προθεσμιακούς λογαριασμούς.

Περισσότερα...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20 Μαρτίου 2008, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .

Περισσότερα...

Όλες οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν την 21η & 24η Μαρτίου 2008 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων) θα καταχωρηθούν στο σύστημα της Attica Bank με ημερομηνία επόμενης εργάσιμης, δηλαδή 26 Μαρτίου 2008.

Η Attica Bank, ανακοινώνει την πρόσληψη του κυρίου Αθανασίου Τσάδαρη στη θέση του Διευθυντή Κεφαλαιαγορών – Χρηματαγορών. Ο κύριος Τσάδαρης, είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ και έχει ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει στέλεχος της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης (1990-1994), της Δωρικής Τράπεζας / Telesis / EFG Eurobank Ergasias (1994 -2001), της Γενικής Τράπεζας (2001-2004) και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (2004-2008).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα