Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Την Παρασκευή 24/02/2006, στα Κεντρικά Γραφεία της Attica Bank, πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ νέων πελατών της Attica Bank στο κατάστημα Ψυχικού.

Η κλήρωση ανέδειξε τους παρακάτω νικητές:

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΩΡΟ 
1. ΜΑΓΝΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
2. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η Διοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων, για το έτος 2006, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.:

Α. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006.

Β. Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2006.

Γ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006.

Δ. Η Τράπεζα για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 δεν θα διανείμει μέρισμα.

Το 2005, όπως η Διοίκηση είχε ανακοινώσει και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήταν ένα έτος αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να σχηματίσει προβλέψεις έναντι απαιτήσεων ύψους 44 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 100% έναντι του 2004, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να εμφανίσει ζημιές κατά τη διαχειριστική χρήση του 2005.

Περισσότερα...

Μείωση επιτοκίων και νέες προσφορές στα στεγαστικά δάνεια από την Attica Bank

Επιτόκιο 2,90% σταθερό για 1 έτος, μέχρι 28/2/2006, προσφέρει η Τράπεζα Αττικής, ενώ συγχρόνως μειώνει και τα σταθερά επιτόκια των στεγαστικών της δανείων. Συγκεκριμένα:

Παράταση προσφοράς μειωμένου επιτοκίου 2,90% σταθερού για το πρώτο έτος.

Ειδικά για νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία θα εγκριθούν μέχρι 28/2/2006 και θα εκταμιευτούν μέχρι 31/3/2006, η Τράπεζα προσφέρει μειωμένο επιτόκιο 2,90% σταθερό για το πρώτο έτος.

Περισσότερα...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 23/01/2006
Αρ. Πρωτ. 31/06

Σε απάντηση της από 20/01/2006 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 2968, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα