Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής χορηγεί το ανοιχτό δάνειο ATTICA SUMMER TIME.

Το δάνειο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, με πολλά πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του ATTICA ATTICA SUMMER TIME είναι:

  • Ποσό χορήγησης, από €1.500.
  • Επιτόκιο 5% για τους πρώτους έξι μήνες και 11,25% για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου
  • Πρώτη δόση μετά από 6 μήνες
  • Δυνατότητα ανακυκλούμενης πίστωσης για διαχρονική κάλυψη των αναγκών των πελατών
  • Έγκριση αυθημερόν

Επίσης, με κάθε δάνειο ATTICA SUMMER TIME , δώρο μια προπληρωμένη κάρτα ATTICA GIFT CARD VISA, αξίας 30€.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12 ης Μαΐου 2005, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 :00 στην Αθήνα στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ της Αίγλης Ζαππείου.

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι τα επιτόκια καταθέσεων του τρεχούμενου λογαριασμού ιδιωτών "ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ" από 23/5/2005 είναι τα εξής:

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:

  • Από 0.01 - 300 € 0,50%
  • Από 300,01 - 5.000 € 1,50%
  • Από 5.000,01 - 50.000 € 1,75%
  • Από 50.000,01 - 100.000 € 2,00%
  • Από 100.000,01 € και άνω 2,75%

Ο λογαριασμός αυτός ισχύει για μισθοδοσίες μέσω ΔΙΑΣ.
Το επιτόκιο εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Τράπεζα Αττικής, σε συνέχεια της από 14 Φεβρουαρίου 2005 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Χρηματιστηριακής "Αττικής Κερδώος Ερμής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ" προς την EFG Eurobank - Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Τράπεζα Αττικής, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πελατών της, των μετόχων της και των επενδυτών, εκδίδει δελτίο με τη "Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων ".

Το δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη δικτυακή διεύθυνση της Τράπεζας www.bankofattica.gr, βασίζεται σε αναλύσεις και πληροφορίες που προέρχονται από έγκυρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναλυτές.

Η έκδοση του δελτίου θα γίνεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές καθώς και για τις εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

Ο σκοπός του δελτίου είναι ενημερωτικός και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογούν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα