Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοινώνεται από την Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» ότι στις 12 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Τράπεζας που εκπροσώπησαν 67.707.316 μετοχές επί συνόλου 84.194.610 ή ποσοστό 80,418 % του κατεβλημένου μετοχικού της Κεφαλαίου, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Περισσότερα...

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των οργανικών εσόδων της Τράπεζας, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η απόφαση της νέας Διοίκησης για ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των προβλέψεων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο 2004.

Περισσότερα...

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 17/06/2004, ο νέος Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής κ. Αναστάσιος Κουμπλής αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.

Περισσότερα...

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» της Αίγλης Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Αττικής. Κατά την ομιλία του προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κύριος Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα και στην αύξηση των μεγεθών της τράπεζας στη χρήση του 2003, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της Τράπεζας κατά την τρέχουσα χρήση.

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής χορηγεί για το Καλοκαίρι του 2004 το ανοιχτό δάνειο «Attica Summer 2004». Το δάνειο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα