Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι, από 21 Απριλίου 2003, λειτουργεί το νέο της κατάστημα στο Ρέθυμνο. Το κατάστημα Ρεθύμνου, το οποίο αποτελεί το 54ο κατάστημα της Τράπεζας, προσφέρει στην πελατεία του το σύνολο των Τραπεζικών εργασιών.

Η διεύθυνση του καταστήματος είναι:

Λεωφόρος Κουντουριώτη 127, Τ.Κ. 74100
Τηλέφωνα: 28310 -21660, 28310-21670
Fax: 28310-27434

Η Τράπεζα Αττικής εμπλουτίζει το καταθετικό προϊόν της, MULTI PROFIT, με δύο ακόμη εναλλακτικές λύσεις, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στους καταθέτες που επιθυμούν υψηλά επιτόκια και γρήγορη ρευστοποίηση μέρους του ποσού της κατάθεσής τους. Οι νέες εναλλακτικές λύσεις του MULTI PROFIT είναι:

Περισσότερα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. ενημερώνει τους Μετόχους και το Επενδυτικό Κοινό ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2003 και πραγματοποιήθηκε από 03.03.2003 μέχρι και 17.03.2003, καλύφθηκε κατά ποσοστό 79,8375% με την καταβολή 49.862.916,50 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 34.008.611 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 8.588.694 (οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις) νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με την από 18 Μαρτίου 2003 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε παλαιούς μετόχους και τρίτους με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας να ανέλθει σε ποσοστό 100% και τα συνολικό ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 62.745.957,50 Ευρώ.

Περισσότερα...

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης:
24 Φεβρουαρίου 2003
Περίοδος Aσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 17 Μαρτίου 2003
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 11 Μαρτίου 2003

Περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2003, στην αίθουσα «Δ. Βικέλας» της Τράπεζας Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, η οποία αποφάσισε τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα