Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Στα πλαίσια παροχής σύγχρονων υπηρεσιών προς την πελατεία της , η Attica Bank σε συνεργασία με την COSMOTE, από την 1 Οκτωβρίου 2006, σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε με την Τράπεζα 24 ώρες το 24ωρο και μέσω του i-mode κινητού σας.

Περισσότερα...

Η Attica Bank, προσφέρει το νέο στεγαστικό δάνειο «Attica Σταθερή Δόση».

Λαμβάνοντας το συγκεκριμένο δάνειο εξασφαλίζετε ότι η δόση σας ανεξαρτήτως της διακύμανσης του επιτοκίου παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του δανείου και προσδιορίζεται με βάση την αρχική διάρκεια του δανείου (15 ή 20 χρόνια) και το ισχύον, κατά τη χορήγηση του δανείου, παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον περιθωρίου (spread) για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Περισσότερα...

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της 10ης Ιουλίου 2006, η Τράπεζα Αττικής διευκρινίζει ότι μετά από τα αποτελέσματα του μέχρι σήμερα ελέγχου στο υποκατάστημα Αιγάλεω για ατασθαλίες, η πιθανολογούμενη ζημία εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί το ποσό των οκτώ (8) εκ. ευρώ και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και συνεχίζει τις δικαστικές ενέργειες για την ελαχιστοποίηση της πιθανής ζημίας καθώς και την προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και των μετόχων της. Η Τράπεζα θα προβεί στις αντίστοιχες προβλέψεις μέσα στη φετινή χρήσ.

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίασή της στις 26/07/2006 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 26/07/2006 ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα