Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής από 11/11/2002 αναδιαρθρώνει τα επιτόκια των Καταθέσεών της τα οποία προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ανάλογα με τη μορφή, το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

Περισσότερα...

H Τράπεζα Αττικής συμμετέχει στη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ' ΚΠΣ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Τουριστικών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Τράπεζα Αττικής θα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία:

  • Ολοκληρωμένη ενημέρωση από ειδική ομάδα στελεχών
  • Άμεση εξέταση των επενδυτικών προτάσεων
  • Κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης με μακροπρόθεσμα δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
  • Δυνατότητα προχρηματοδότησης της αναλογούσας επιδότησης
  • Εξέταση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι από 30/9/2002 εφαρμόζει τον Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς για τα Στεγαστικά Δάνεια, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την υιοθέτηση του κώδικα, η Τράπεζα Αττικής εναρμονίζεται πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσομένους να έχουν διαφανή και πλήρη ενημέρωση, ώστε να επιλέγουν το πλέον κατάλληλο γι αυτούς Στεγαστικό Δάνειο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής, μετά από πρόταση του ΤΣΜΕΔΕ, εξέλεξε σήμερα ομόφωνα ως νέα του μέλη, τους παρακάτω:

  1. Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.
  2. Ζαννιά Σπύρο, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου ΤΣΜΕΔΕ και
  3. Μπουζιάκα Δημήτριο, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου ΤΣΜΕΔΕ

Στη σημερινή συνεδρίαση εξελέγη, επίσης, ομόφωνα, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Αναστάσιος Κουμπλής, Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ.

Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των οργανικών εσόδων από τραπεζικές εργασίες καθώς και η λειτουργία 5 θυγατρικών εταιριών χαρακτηρίζουν τη πορεία της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο του 2002.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα