Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

Βιώσιμες Τραπεζικές Λειτουργίες

Η Attica Bank έχει ως στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λειτουργιών και των υποδομών της. Κατά τα έτη 2018-2019 η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:
 • ανακύκλωση χαρτιών, πλαστικών καρτών, toner φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, λαμπτήρων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και υλικών συστημάτων ασφαλείας
 • χρήση βιολογικών απορρυπαντικών στα κτίρια της Τράπεζας
 • αντικατάσταση απλών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
 • έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για αριθμό καταστημάτων και κτιρίων
Για την παραπέρα ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, εφαρμόζονται πολιτικές για:
 • επέκταση του no paper policy σ’όλη την παραγωγική διαδικασία της τράπεζας και με ειδικά κίνητρα, για τους πελάτες, και με επιτάχυνση της υλοποίησης ηλεκτρονικών αντιγράφων λογαριασμών (Ε-Statement)
 • χρήση βιοδιασπώμενων υλικών σε όλη την προϊοντική αλυσίδα της τράπεζας, όπως πλαστικά καρτών (από καλαμπόκι), έντυπα, διαφημιστικά κλπ.
 • συστηματική διαχείριση απορριμμάτων
 • αξιολόγηση μηχανολογικών εξοπλισμών για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με στοχευμένες συντηρήσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις
 • μείωση κατανάλωσης ενέργειας (χρόνο λειτουργίας κλιματιστικών και λοιπών μηχανημάτων, φωτισμός με λαμπτήρες led)
 • τοποθέτηση φωτοκύτταρων για τον φωτισμό σε όλους του κοινόχρηστους χώρους και στις αποθήκες
 • ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων
 • χρήση ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων
 • περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού (environmental awareness)
 • υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων (Corporate Social Responsibility ISO 26000, Environmental Management System ISO 14001, Business Continuity ISO 22301)