Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

Βιώσιμη Λιανική Τραπεζική

Στη λιανική τραπεζική ενισχύεται η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών με σαφή περιβαλλοντική στόχευση, ιδιαίτερα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που αφορούν τους φορείς της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων-απορριμμάτων και νερού, των πράσινων μεταφορών και της υπεύθυνης γεωργίας. Έχοντας ήδη αναπτύξει retail προϊόντα όπως Πράσινα Δάνεια Κατοικίας και Eco, η Attica Bank στοχεύει στη δημιουργία νέων περιβαλλοντικά θετικών προϊόντων και υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την καλλιέργεια σημαντικής θετικής προδιάθεσης στους δυνητικούς πελάτες σε δραστηριότητες που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις πράσινες μεταφορές, την διαχείριση αποβλήτων – απορριμμάτων, την βιολογική γεωργία, την πράσινη χημεία και τα έργα πράσινης ανάπλασης.

Επιπρόσθετα, η Attica Bank συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» (Α΄ και Β΄ Κύκλος), με Δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π.Αν.Ε.Κ. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χoρηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και με τη μορφή δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση επιτοκίου. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα (ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών φυσικών προσώπων) και έχει ως κύριο στόχο:

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων
  • των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος