Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Εξόφληση Οφειλών

Aφήστε το χρόνο να περνάει υπέρ σας

Εξόφληση Φόρου Εισοδήματος μέσω Πιστωτικών Καρτών Attica Card Visa

H Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξόφλησης του Φόρου Εισοδήματος μέσω των πιστωτικών καρτών Attica Card Visa.

Οι προσφερόμενες επιλογές είναι οι κάτωθι:

  • Συναλλαγή εξόφλησης του Φόρου Εισοδήματος εφάπαξ.
  • Συναλλαγή εξόφλησης του Φόρου Εισοδήματος σε πρόγραμμα έως δώδεκα (12) δόσεων.

Το επιτόκιο των συναλλαγών είναι μηδενικό, εφόσον αποπληρώνεται το σύνολο της μηνιαίας οφειλής.

Στην περίπτωση που αποπληρώνεται μέρος της μηνιαίας οφειλής, με ελάχιστη ή μερική μηνιαία εξόφληση αυτής, παραμένει το ισχύον επιτόκιο συναλλαγών της πιστωτικής κάρτας.

Για αναλυτικές πληροφορίες

και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank ή στο τηλέφωνο
 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες