Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Εξόφληση Οφειλών

Aφήστε το χρόνο να περνάει υπέρ σας

Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας μέσω Πιστωτικών Καρτών Attica Bank

H Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας μέσω των πιστωτικών καρτών Attica Card Visa.

Οι προσφερόμενες επιλογές είναι οι κάτωθι:

  • Συναλλαγή εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας εφάπαξ.
  • Συναλλαγή εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας με πρόγραμμα έως δώδεκα (12) δόσεων.

Το επιτόκιο των συναλλαγών είναι μηδενικό, εφόσον αποπληρώνεται το σύνολο της μηνιαίας οφειλής.

Στην περίπτωση που αποπληρώνεται μέρος της μηνιαίας οφειλής, με ελάχιστη ή μερική μηνιαία εξόφληση αυτής, παραμένει το ισχύον επιτόκιο συναλλαγών της πιστωτικής κάρτας.

Για αναλυτικές πληροφορίες

και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank ή στο τηλέφωνο
 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες