Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Λογαριασμοί Όψεως

Συγκεντρώστε τα ταμειακά σας διαθέσιμα απολαμβάνοντας ανταγωνιστικά επιτόκια.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες