Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας.

Η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια προκήρυξης του Β΄ Κύκλου του «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ» ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και θα γίνει διαδοχικά σε τρεις (3) φάσεις ανά Ομάδα περιφερειών.

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.