Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας.

Η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια προκήρυξης του Β΄ Κύκλου του «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ» ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και θα γίνει διαδοχικά σε τρεις (3) φάσεις ανά Ομάδα περιφερειών.

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ – Β΄ΚΥΚΛΟΣ

Η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια προκήρυξης του Β΄ Κύκλου του «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ» ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και θα γίνει διαδοχικά σε τρεις (3) φάσεις ανά Ομάδα περιφερειών.

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας, με επιχορήγηση έως και το 70% του κόστους των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι είναι:

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων στους πολίτες προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020.

Χορηγούνται κίνητρα με τη μορφή:

 • άμεσης ενίσχυσης: έως και 70% επιχορήγηση του κόστους των παρεμβάσεων, κάλυψης κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και αμοιβής Συμβούλου έργου,
 • και χαμηλότοκου δανείου με 100% επιδότηση του επιτοκίου.

Αφορά σε:

Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο και κατατάσσονται σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ ενεργειακής απόδοσης.

Δυνητικά ωφελούμενοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εντάσσονται σε μια εκ των 7 εισοδηματικών κατηγοριών, βάσει των εισοδημάτων της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2018.

Εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

τέκνο

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000 έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000

> 45.000

0%

0%

0%

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Σε όλες τις κατηγορίες επιδοτείται το κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων και τυχόν μελετών καθώς και η αμοιβή συμβούλου έργου.

Δικαιούχος του προγράμματος και διαχειριστής του Ταμείου «Εξοικονομώ II» είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (www.etean.gr)

Οι Τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια στους ωφελούμενους του προγράμματος εφόσον το επιθυμούν. Στην 7η εισοδηματική κατηγορία είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Διάρκεια

  Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και η έναρξη υποβολής αυτών θα γίνει διαδοχικά σε τρεις (3) φάσεις ανά Ομάδα περιφερειών. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι εξαντλήσεως των Κεφαλαίων του Β΄Κύκλου του Προγράμματος ανά Περιφέρεια

 •  
  Στόχευση Προγράμματος

  • Αναβάθμιση κύριας κατοικίας

  • Εξοικονόμηση ενέργειας

  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  • Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος

  • Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

  • Πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

 •  
  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα υλοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr

 •  
  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο προϋπολογισμός κάθε Αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται μετά την ημερομηνία έκδοσης του 1ου ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.

  • Οι δυνητικά ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εξ αρχής την Τράπεζα που επιθυμούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος και από την οποία εφόσον το επιθυμούν θα λάβουν δάνειο για την εξόφληση των δαπανών αναβάθμισης της κατοικίας τους.

  • Το δάνειο είναι προϊόν συνεπένδυσης κεφαλαίων της Τράπεζας και του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με σχέση 2:1. Λόγω της συνεπένδυσης το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4% και είναι επιδοτούμενο 100%. Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/1975 που εφαρμόζεται στο τμήμα των κεφαλαίων της Τράπεζας. Η εξόφληση των δανείων γίνεται με μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση και η διάρκεια του μπορεί να ρυθμιστεί σε 4, 5 ή 6 χρόνια.Άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων.