Εξοικονομώ 2021

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021“, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας

  • επιχορήγηση έως και 75% του κόστους των επιλέξιμων παρεμβάσεων (πρόσθετη επιχορήγηση +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών σε αίτηση Πολυκατοικίας)
  • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση δανειοδότησης (προαιρετικά) για την κάλυψη της ιδιωτικής σας συμμετοχής
  • κάλυψη αμοιβής συμβούλου έργου, ενεργειακών επιθεωρητών, έκδοσης Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και λοιπών αδειών/εγκρίσεων

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».

Για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο  του Προγράμματος  “Εξοικονομώ 2021”: https://exoikonomo2021.gov.gr


Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», κάντε την online αίτησή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/, επιλέγοντας την Attica Bank ως Τράπεζα συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος.

Δείτε το βίντεο