Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Ενεργειακά Δάνεια

Η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά Ενεργειακών Δανείων. Δείτε τα και αποφασίστε ποιος από αυτά σας ταιριάζει.

Οι επιλογές που έχετε για να βρείτε ένα δάνειο που σας ταιριάζει είναι οι ακόλουθες:

Αttica Οικοενέργεια

Τι είναι το Αttica Οικοενέργεια;

H Attica Bank, με το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Attica Οικοενέργεια», σας προσφέρει μια σπουδαία δυνατότητα: να εξασφαλίσετε ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα, τοποθετώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού σας και αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Το νέο δάνειο, «Αttica Οικοενέργεια», καλύπτει 100% το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από €5.000 έως €45.000.

 • Επιτόκιο

  Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ, πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών 0,12%, Ν128/75)

 • Περίοδος Χάριτος

  Έως 6 μήνες.

 • Διάρκεια

  Μέχρι 12 έτη (144 μήνες).

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του εξοπλισμού. Σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Generalli, προσφέρει χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο 0,50% ανά €1.000 επένδυσης και πλήρη κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους καθώς και απώλεια κερδών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Λογαριασμός ΔΕΗ

  Τελευταίος Λογαριασμός ΔΕΗ (για τον μετρητή στον οποίο θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός).

 • Μελέτη

  Αντίγραφο της μελέτης της εταιρείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.

 • Σύμβαση Σύνδεσης

  Αντίγραφο σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

 • Σύμβαση Συμψηφισμού

  Σύμβαση συμψηφισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ (όταν υπογραφεί).

 • Αντίγραφο Τιμολογίου

  Αντίγραφο του μη εξοφλημένου τιμολογίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες