Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Ενεργειακά Δάνεια

Η Attica Bank, με το Ενεργειακό Δάνειο "Attica Οικοενέργεια", δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή ρεύματος να τοποθετήσει στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα.

Σκοπός του Ενεργειακού Δανείου "Attica Οικοενέργεια" είναι η κάλυψη του κόστους για την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

 

Αttica Οικοενέργεια

Τι είναι το Αttica Οικοενέργεια;

H Attica Bank, με το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Attica Οικοενέργεια», σας προσφέρει μια σπουδαία δυνατότητα: να εξασφαλίσετε ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα, τοποθετώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού σας και αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Το νέο δάνειο, «Αttica Οικοενέργεια», καλύπτει 100% το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Έως €15.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέoν Spread  6% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,12%).

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Έως 6 μήνες.

 •  
  Διάρκεια

  Μέχρι 8 έτη.

 •  
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του εξοπλισμού. Σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Generalli, προσφέρει χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο 0,50% ανά €1.000 επένδυσης και πλήρη κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους καθώς και απώλεια κερδών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 •  Λογαριασμός ΔΕΗ

  Τελευταίος Λογαριασμός ΔΕΗ (για τον μετρητή στον οποίο θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός).

 •  Μελέτη

  Αντίγραφο της μελέτης της εταιρείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.

 •  Σύμβαση Σύνδεσης

  Αντίγραφο σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

 •  Σύμβαση Συμψηφισμού

  Σύμβαση συμψηφισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ (όταν υπογραφεί).

 •  Αντίγραφο Τιμολογίου

  Αντίγραφο του μη εξοφλημένου τιμολογίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες