Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Ενεργειακά Δάνεια

Η Attica Bank, με το Ενεργειακό Δάνειο "Attica Οικοενέργεια", δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή ρεύματος να τοποθετήσει στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα.

Σκοπός του Ενεργειακού Δανείου "Attica Οικοενέργεια" είναι η κάλυψη του κόστους για την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

 

Αttica Οικοενέργεια

Τι είναι το Αttica Οικοενέργεια;

H Attica Bank, με το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Attica Οικοενέργεια», σας προσφέρει μια σπουδαία δυνατότητα: να εξασφαλίσετε ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα, τοποθετώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού σας και αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Το νέο δάνειο, «Αttica Οικοενέργεια», καλύπτει 100% το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Έως €15.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέoν Spread  6% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,12%).

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Έως 12 μήνες.

 •  
  Διάρκεια

  Μέχρι 8 έτη.

 •  
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του εξοπλισμού. Σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία, προσφέρεται χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο και πλήρης κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους καθώς και απώλεια κερδών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 •  Λογαριασμός ΔΕΗ

  Τελευταίος Λογαριασμός ΔΕΗ (για τον μετρητή στον οποίο θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός).

 •  Μελέτη

  Αντίγραφο της μελέτης της εταιρείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.

 •  Σύμβαση Σύνδεσης

  Αντίγραφο σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

 •  Σύμβαση Συμψηφισμού

  Σύμβαση συμψηφισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ (όταν υπογραφεί).

 •  Αντίγραφο Τιμολογίου

  Αντίγραφο του μη εξοφλημένου τιμολογίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες