Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Επαγγελματικής Στέγης

Εξασφαλίστε το δικό σας επαγγελματικό χώρο με τις χρηματοδοτικές λύσεις της Attica Bank.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσετε και η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου σας διαμορφώνουν το ποσό χορήγησης του δανείου σας.

 •  
  Περίοδος χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •  
  Επιτόκιο Xρηματοδότησης

  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 7,10% έως 7,50% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%). Το τελικό επιτόκιο εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

Επιπλέον με κάθε δάνειο προσφέρεται:

 • Η πιστωτική κάρτα Attica Card Visa με δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης για τον πρώτο χρόνο.
 • Δυνατότητα εξόφλησης, με αυτόματη χρέωση των δόσεων στο καταθετικό λογαριασμό του πελάτη.

Δημοφιλή για Ιδιώτες