Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Επαγγελματικής Στέγης

Εξασφαλίστε το δικό σας επαγγελματικό χώρο με τις χρηματοδοτικές λύσεις της Attica Bank.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Το εισόδημά σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία του ακινήτου ή των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης διαμορφώνουν το ποσό του στεγαστικού δανείου σας.

 •  
  Επιτόκιο Xρηματοδότησης

  Euribor μηνός πλέον Spread από 5% έως 6,5% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,6%).

Επιπλέον με κάθε δάνειο προσφέρεται:

 • Η πιστωτική κάρτα Attica Card Visa με δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης για τον πρώτο χρόνο.
 • Δυνατότητα εξόφλησης, με αυτόματη χρέωση των δόσεων στο καταθετικό λογαριασμό του πελάτη.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες