Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Επαγγελματικής Στέγης

Η Attica Bank σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε το δικό σας επαγγελματικό χώρο προτείνοντας χρηματοδοτικές λύσεις για αγορά, αποπεράτωση ή ακόμα και ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Χρηματοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 •  
  Επιτόκιο Xρηματοδότησης

  Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Επιπλέον με κάθε δάνειο προσφέρεται:

 • Η πιστωτική κάρτα Attica Card Visa με δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης για τον πρώτο χρόνο.
 • Δυνατότητα εξόφλησης, με αυτόματη χρέωση των δόσεων στο καταθετικό λογαριασμό του πελάτη.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες