Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Επαγγελματικής Στέγης

Εξασφαλίστε το δικό σας επαγγελματικό χώρο με τις χρηματοδοτικές λύσεις της Attica Bank.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσετε και η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου σας διαμορφώνουν το ποσό χορήγησης του δανείου σας.

 •  
  Περίοδος χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •  
  Επιτόκιο Xρηματοδότησης

  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 7,10% έως 7,50% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%). Το τελικό επιτόκιο εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

Επιπλέον με κάθε δάνειο προσφέρεται:

 • Η πιστωτική κάρτα Attica Card Visa με δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης για τον πρώτο χρόνο.
 • Δυνατότητα εξόφλησης, με αυτόματη χρέωση των δόσεων στο καταθετικό λογαριασμό του πελάτη.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες