Ενημερωτικά Δελτία

Name  
Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
Popular 274.12 KB
Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Popular 281.17 KB
Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου
Popular 334.71 KB
Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου
Popular 464.22 KB
Ενημέρωση για τη συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του ΤΜΕΔΕ και της ELLINGTON
Popular 294.76 KB
Παράταση περιόδου άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης
Popular 288.55 KB
Καταστατικό Τράπεζας 05/11/2021
Popular 695.38 KB
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2021
Popular 1.32 MB
Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Popular 5.26 MB
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
Popular 93.46 KB
Ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Popular 121.23 KB
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020
Popular 369.61 KB
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2021
Popular 384.29 KB