Πληροφόρηση για Επενδυτές - Οικονομικά Μεγέθη

Τα μεγέθη της τράπεζας
Name  
Δεκέμβριος 2008
Popular 467.07 KB
Νοέμβριος 2008
Popular 422.95 KB
Οκτώβριος 2008
Popular 410.99 KB
Σεπτέμβριος 2008
Popular 442.48 KB
Αύγουστος 2008
Popular 364.91 KB
Ιούλιος 2008
Popular 400.91 KB
Ιούνιος 2008
Popular 414.54 KB
Μάιος 2008
Popular 394.32 KB
Απρίλιος 2008
Popular 393.01 KB
Μάρτιος 2008
Popular 354.22 KB
Φεβρουάριος 2008
Popular 307.09 KB
Ιανουάριος 2008
Popular 352.73 KB