Πληροφόρηση για Επενδυτές - Οικονομικά Μεγέθη

Τα μεγέθη της τράπεζας
Name  
Δεκέμβριος 2012
Popular 263.71 KB
Νοέμβριος 2012
Popular 304.02 KB
Οκτώβριος 2012
Popular 298.13 KB
Σεπτέμβριος 2012
Popular 334.48 KB
Αύγουστος 2012
Popular 262.65 KB
Ιούλιος 2012
Popular 308.78 KB
Ιούνιος 2012
Popular 276.96 KB
Μάιος 2012
Popular 268.01 KB
Απρίλιος 2012
Popular 246.87 KB
Μάρτιος 2012
Popular 236.78 KB
Φεβρουάριος 2012
Popular 321.59 KB
Ιανουάριος 2012
Popular 314.64 KB