Πληροφόρηση για Επενδυτές - Οικονομικά Μεγέθη

Τα μεγέθη της τράπεζας
Name  
Δεκέμβριος 2015
Popular 212.24 KB
Νοέμβριος 2015
Popular 212.26 KB
Οκτώβριος 2015
Popular 212.26 KB
Σεπτέμβριος 2015
Popular 374.02 KB
Αύγουστος 2015
Popular 308.4 KB
Ιούλιος 2015
Popular 242.28 KB
Ιούνιος 2015
Popular 283.55 KB
Μάιος 2015
Popular 321.76 KB
Απρίλιος 2015
Popular 329.86 KB
Μάρτιος 2015
Popular 333.01 KB
Φεβρουάριος 2015
Popular 323.43 KB
Ιανουάριος 2015
Popular 360.36 KB