Πληροφόρηση για Επενδυτές - Οικονομικά Μεγέθη

Τα μεγέθη της τράπεζας
Name  
Δεκέμβριος 2016
Popular 255.06 KB
Νοέμβριος 2016
Popular 252.25 KB
Οκτώβριος 2016
Popular 252.33 KB
Σεπτέμβριος 2016
Popular 252.24 KB
Αύγουστος 2016
Popular 252.18 KB
Ιούλιος 2016
Popular 252.26 KB
Ιούνιος 2016
Popular 252.18 KB
Μάιος 2016
Popular 250.57 KB
Απρίλιος 2016
Popular 250.65 KB
Μάρτιος 2016
Popular 212.22 KB
Φεβρουάριος 2016
Popular 212.47 KB
Ιανουάριος 2016
Popular 212.25 KB