Πληροφόρηση για Επενδυτές - Οικονομικά Μεγέθη

Τα μεγέθη της τράπεζας
Name  
Δεκέμβριος 2018
Popular 444.47 KB
Νοέμβριος 2018
Popular 444.12 KB
Οκτώβριος 2018
Popular 443.14 KB
Σεπτέμβριος 2018
Popular 256.05 KB
Αύγουστος 2018
Popular 255.98 KB
Ιούλιος 2018
Popular 255.97 KB
Ιούνιος 2018
Popular 255.98 KB
Μάιος 2018
Popular 255.89 KB
Απρίλιος 2018
Popular 255.89 KB
Μάρτιος 2018
Popular 254.73 KB
Φεβρουάριος 2018
Popular 255.29 KB
Ιανουάριος 2018
Popular 254.72 KB