Πληροφόρηση για Επενδυτές - Χρήσιμες Πληροφορίες

Επενδύστε σε εμάς
Name  
12th Annual Greek Roadshow
Popular 2.1 MB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α’ Εξάμηνο 2017
Popular 1.63 MB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων – Α΄ Τρίμηνο 2017
1.44 MB
Ενημέρωση προς αναλυτές 2016
223.37 KB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 9μηνο 2016
1.7 MB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α’ 6μηνο 2016
Popular 1.63 MB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων - Α' 3μηνο 2016
Popular 922.57 KB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015
Popular 2.08 MB
Εταιρική Παρουσίαση-Νοέμβριος 2015
Popular 6.61 MB
Παρουσίαση αποτελεσμάτων Α' 6μηνο 2015
678.39 KB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων - Α' 3μηνο 2015
927.23 KB
Παρουσίαση προς Αναλυτές - Αποτέλεσματα Χρήσης 2014
464.78 KB
Εταιρική Παρουσίαση – Σεπτέμβριος 2014
Popular 3.78 MB
3rd Greek Investment Forum
779.03 KB
Ενημέρωση προς αναλυτές (2013
686.62 KB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013
6.05 MB
Ενημέρωση προς αναλυτές (2012)
955.4 KB
Ενημέρωση προς αναλυτές (2011)
242.83 KB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010
1.14 MB
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009
688.59 KB