Μέτρα στήριξης της Attica Bank για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις