Καλύψετε τις προσωπικές σας ανάγκες με

Οι επιθυμίες σας είναι ο οδηγός μας

Ενεργειακά Δάνεια

Η Attica Bank, με το Ενεργειακό Δάνειο "Attica Οικοενέργεια", δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή ρεύματος να τοποθετήσει στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα.

Σκοπός του Ενεργειακού Δανείου "Attica Οικοενέργεια" είναι η κάλυψη του κόστους για την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Επαγγελματικής Στέγης

Η Attica Bank σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε το δικό σας επαγγελματικό χώρο προτείνοντας χρηματοδοτικές λύσεις για αγορά, αποπεράτωση ή ακόμα και ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 30 έτη, πλήν των δανείων που έχουν σκοπό την επισκευή ή βελτίωση της επαγγελματικής σας στέγης, η διάρκεια των οποίων είναι έως 25 έτη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα να προσφερθεί περίοδος χάριτος, έως 12 μήνες.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Καταναλωτικά Δάνεια

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στεγαστικά Δάνεια

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...