Χρήσιμα Εργαλεία από την Attica Bank

Αγορά Συναλλάγματος

Η αγορά συναλλάγματος είναι μια παγκόσμια αγορά η οποία περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου και στην οποία γίνεται η αγοραπωλησία όλων των εθνικών νομισμάτων. Σκοπός των αγορών συναλλάγματος είναι να επιτρέπουν μεταφορές της αγοραστικής δύναμης από ένα νόμισμα σε ένα άλλο, δηλαδή να επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση νομισμάτων.

Η αγορά ταξιδιωτικού συναλλάγματος γίνεται στα καταστήματα της Attica Bank είτε απευθείας, είτε κατόπιν παραγγελίας.

Μέχρι το ισόποσο €10.000

Η μετατροπή γίνεται με βάση το Δελτίο τιμών Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει καθημερινά η Τράπεζα (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ).

Πάνω από το ισόποσο των €10.000

Η μετατροπή συναλλάγματος γίνεται σε ειδική τιμή, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.