Υπηρεσίες για Επιστήμονες - Γιατροί

Στην Attica Bank σχεδιάζουμε το συμφέρον σας με επαγγελματική ακρίβεια, σαν να είμαστε εσείς.

Στεγαστικά Προϊόντα

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου

Προσφέρεται με μειωμένο επιτόκιo , σε σχέση με το αντίστοιχο προϊόν σταθερού επιτοκίου για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Σταθερό για τρία έτη από 5,75% - 6,05%. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) από 4,00% - 6,00%  (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Πρόγραμμα Κυμαινόμενου Επιτοκίου Επαγγελματικής Στέγης

Προσφέρεται με επιτόκιo μειωμένo , σε σχέση με το αντίστοιχο προϊόν κυμαινόμενου επιτοκίου επαγγελματικής στέγης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) από 4,75% - 6,50% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης  και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Αttica Στεγαστικό - Με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR;

H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνός + Spread από 4% έως 6%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Το εισόδημά σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία του ακινήτου ή των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης διαμορφώνουν το ποσό του στεγαστικού δανείου σας.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνός + Spread από 4% έως 6% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

 •  
  Διάρκεια

  Κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 χρόνια πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η διάρκεια είναι 25 χρόνια.

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •  
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI LIFE. Επιπλέον, ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με χαμηλό ασφάλιστρο (2,40 / €1.000).

 •  
  Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα δανείων επαγγελματικής στέγης.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Γιατρούς