Υπηρεσίες για Επιστήμονες - Μηχανικοί

Στην Attica Bank σχεδιάζουμε το συμφέρον σας με επαγγελματική ακρίβεια, σαν να είμαστε εσείς.

Καταναλωτικά Προϊόντα

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

Ανοιχτό Δάνειο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 9,75% (ΣΕΠΠΕ: 11,36% - για ποσό €10.000, ετήσια συνδρομή €60 και 12 ισόποσες, ως προς το κεφάλαιο, δόσεις αποπληρωμής) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 •  
  Ελάχιστη Καταβολή

  1,7% επί του χρεωστικού υπολοίπου (ελάχιστο €30).

 •  
  Ετήσια Συνδρομή

  €60.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 8% (ΣΕΠΠΕ: 9,84% - για ποσό €10.000, έξοδα δανείου €120 και εξόφληση σε 3 έτη) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 •  
  Περίοδος Αποπληρωμής

  12 - 108 μήνες.

 •  
  Συχνότητα Αποπληρωμής

  Mηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Τι είναι το Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Ειδικά σχεδιασμένο για τους πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μέλη ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, το νέο καταναλωτικό δάνειο Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών, προσφέρεται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και μονιμότερων αναγκών, όπως εξοπλισμός γραφείου, αγορά ειδικών μηχανημάτων μέτρησης, αγορά λογισμικού κ.ο.κ..

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €1.500 - €20.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (Β.Ε.Κ.Π.) με αρνητικό περιθώριο 0,25% ήτοι σήμερα τελικό επιτόκιο 8,00% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,6%).

 •  
  Διάρκεια

  Η διάρκεια αποπληρωμής είναι έως και 60 μήνες.

 •  
  Εξόφληση

  Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Μηχανικούς