Καταναλωτικά Προϊόντα

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €1.500 έως €30.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 12,00% πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0,60%.

 •  
  Περίοδος Αποπληρωμής

  Έως 120 μήνες.

 •  
  Συχνότητα Αποπληρωμής

  Mηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία