Υπηρεσίες για Επιστήμονες - Μηχανικοί

Στην Attica Bank σχεδιάζουμε το συμφέρον σας με επαγγελματική ακρίβεια, σαν να είμαστε εσείς.

Στεγαστικά Προϊόντα

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου

Προσφέρεται με επιτόκιo μειωμένo κατά 0,25%, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Επιτόκιο

  Σταθερό για ένα έτος από 5,80% και σταθερό για τρία έτη από 5,75%. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) από 4,00% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 • Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 • Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου Επαγγελματικής Στέγης

Προσφέρεται με επιτόκιo μειωμένo κατά 0,25%, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου επαγγελματικής στέγης για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Επιτόκιο

  Σταθερό για ένα έτος από 6,60% και σταθερό για τρία έτη από 6,55%. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) από 5,00% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 • Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 • Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Μηχανικούς