Στεγαστικά Προϊόντα

Η Attica Bank προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, καθώς και την αγορά οικοπέδου.

Επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε για τα βήματα που ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβετε το στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές σας ανάγκες.
Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβασης δανείου, σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 που αφορά στη Στεγαστική Ενυπόθηκη Πίστη και ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών.
Επιλέξτε ένα από τα Στεγαστικά Δάνεια της Attica Bank που σας ταιριάζει: 

Στεγαστικά δάνεια

Δάνειο επαγγελματικής στέγης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσετε και η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου σας διαμορφώνουν το ποσό χορήγησης του δανείου σας.

 •  
  Επιτόκιο Χρηματοδότησης

  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 7,10% έως 7,40% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%). Το τελικό επιτόκιο εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •  
  Έξοδα

  Παροχή έκπτωσης 30% στα έξοδα δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανείου.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας VISA με προνομιακό επιτόκιο.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία