Στεγαστικά Προϊόντα

Η Attica Bank προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, καθώς και την αγορά οικοπέδου.

Επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε για τα βήματα που ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβετε το στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές σας ανάγκες.
Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβασης δανείου, σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 που αφορά στη Στεγαστική Ενυπόθηκη Πίστη και ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών.
Επιλέξτε ένα από τα Στεγαστικά Δάνεια της Attica Bank που σας ταιριάζει: 

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου

Τι είναι το Attica Στεγαστικό με Σταθερό Επιτόκιο;

Στεγαστικό Δάνειο σταθερού επιτοκίου για 3 έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο EURIBOR μηνός πλέον ενός περιθωρίου (Spread), που εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου. Παρέχεται με εξασφάλιση την προσημείωση ακινήτου ή την ενεχυρίαση μετρητών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Σταθερό για τρία έτη από 6,10% έως 6,40% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

  Κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου με Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (spread) από 6,60% έως 7,00% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

  Το τελικό επιτόκιο καθορίζεται βάσει του ποσοστού χρηματοδότησης του δανείου. Εξαρτάται δηλαδή από το ύψος του χορηγούμενου δανείου σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

 •  
  Διάρκεια

  Έως και 30 έτη, πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η μέγιστη διάρκεια είναι τα 25 έτη.

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Παροχή έκπτωσης 30% στα έξοδα δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανείου.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας VISA με προνομιακό επιτόκιο.

Πρόγραμμα Κυμαινόμενου Επιτοκίου Επαγγελματικής Στέγης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσετε και η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου σας διαμορφώνουν το ποσό χορήγησης του δανείου σας.

 •  
  Επιτόκιο Χρηματοδότησης

  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 7,10% έως 7,40% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%). Το τελικό επιτόκιο εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •  
  Έξοδα

  Παροχή έκπτωσης 30% στα έξοδα δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανείου.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας VISA με προνομιακό επιτόκιο.

Αttica Στεγαστικό Κυμαινόμενου Επιτοκίου

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR;

H Attica Bank σας προσφέρει στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το EURIBOR μηνός πλέον ενός περιθωρίου (spread) που εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας. Παρέχεται με εξασφάλιση την προσημείωση ακινήτου ή την ενεχυρίαση μετρητών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 6,60% έως 7,00% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

  Το τελικό επιτόκιο καθορίζεται βάσει του ποσοστού χρηματοδότησης του δανείου σας. Εξαρτάται δηλαδή από το ύψος του χορηγούμενου δανείου σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

 •  
  Διάρκεια

  Έως και 30 έτη, πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η μέγιστη διάρκεια είναι τα 25 έτη.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας VISA με προνομιακό επιτόκιο.

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Παροχή έκπτωσης 30% στα έξοδα δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανείου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία